Aktualności

Marek Owczarz

Wędrówki po górach dają wolność i...

Mieszkam w Beskidzie Niskim, ale wędruje po każdych górach. Dokładniej gdzie mnie nogi zaprowadzą, gdyż nic nie daje takiej wolności i nie” ładuje tak akumulatorów”. W wędrówkach towarzyszą mi często podobni do mnie górołazi… .To blog autorski inspirowany wrażeniami i przeżyciami, którymi dzielę się z każdym miłośnikiem turystyki górskiej. Blog jest odzwier­cie­dle­niem moich pasji, fascy­na­cji i zain­te­re­so­wań. Jest też  swo­istym archiwum rela­cji i foto­gra­fii z miejsc w które dotar­łem, z odby­tych podróży, wycie­czek i wędrówek. To kom­pi­la­cja prak­tycz­nych infor­ma­cji, fak­tów ale rów­nież emo­cji, subiek­tyw­nych wra­żeń i autorefleksji.

www.marekowczarz.pl