Aktualności

Regulamin Strefy Dziecka

Regulamin Strefy Dziecka

Regulamin Strefy Dziecka “Mali Podróżnicy” na festiwalu Getaway
1. Niniejszy regulamin dotyczy Strefy Dziecka oraz warsztatów organizowanych w ramach Strefy Dziecka. Zapisanie dziecka do Strefy Dziecka nie jest równoznaczne z zapisem na warsztaty.
2. Na warsztaty obowiązują osobne wejściówki, które można nabyć w kasie festiwalu. Opiekunki Strefy Dziecka mogą zaprowadzić dziecko na warsztat, jeśli dziecko posiada wejściówkę.
3. Strefa Dziecka jest dostępna nieodpłatnie dla dzieci uczestników festiwalu Getaway 18-20 maja 2018 r. w następujących godzinach:
a. w piątek od 17:00 do 20:00
b. w sobotę od 13:00 do 20:00
c. w niedzielę od 13:00 do 18:00.
4. Organizatorem Strefy Dziecka jest Szkoła Językowa PAPUGA, której lektorki i animatorki uwielbiają bawić się z dziećmi i mają duże doświadczenie w opiece nad dziećmi.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzanych nam dzieci, Strefa Dziecka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat, które umieją samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne.
6. Jednocześnie w Strefie Dziecka może przebywać maksymalnie 30 dzieci. Maksymalna liczba dzieci na warsztatach to 20 osób.
7. Czas pobytu dziecka w Strefie Dziecka wynosi 2 godziny. Po tym czasie prosimy rodzica lub opiekuna prawnego o odebranie dziecka. W miarę dostępności miejsc możliwe jest ponowne zapisanie dziecka do Strefy Dziecka tego samego dnia.
8. Podczas pobytu w Strefie Dziecka dzieci mają zapewnione napoje (woda) w nieograniczonej ilości. Ze względów sanitarnych wnoszenie jedzenia i żucie gumy nie są dozwolone.
9. W programie są zajęcia ruchowe i plastyczne, dlatego prosimy o zapewnienie dzieciom ubrań, które mogą się pobrudzić.
10. Za bezpieczną zabawę odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku agresywnego zachowania dziecka, obsługa zastrzega sobie prawo do wezwania rodzica i skrócenia pobytu dziecka w Strefie Dziecka.
11. Warunkiem zapisania dziecka do Strefy Dziecka jest wypisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna karty zgłoszenie dziecka. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest powiadomić obsługę o chorobach lub alergiach dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo jego i innych dzieci przebywających w Strefie Dziecka.
12. Karta zgłoszenia dziecka zawiera aktualny numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, który musi być włączony przez cały czas pobytu dziecka w Strefie Dziecka. W tym czasie rodzic lub opiekun prawny nie może opuszczać terenu festiwalu.
13. Po przyjęciu do Strefy Dziecka każde dziecko otrzymuje opaskę ze swoim imieniem i numerem. Identyczną opaskę otrzymuje rodzic lub opiekun prawny. Wydanie dziecka będzie możliwe jedynie po przekazaniu tej opaski obsłudze Strefy Dziecka.
14. Prosimy o pozostawienie wartościowych przedmiotów w domu, np. odtwarzaczy MP3, gier elektronicznych, telefonów komórkowych i pieniędzy. Obsługa Strefy Dziecka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zagubienie ww. przedmiotów.
15. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zapisu dziecka jest PAPUGA Adriana Niedbała, ul. 28 Czerwca 1956 r. 124/16, 61-526 Poznań. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi pobytu dziecka w Strefie Dziecka, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji opieki nad dzieckiem w Strefie Dziecka. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.